Roszczenia z tytułu błędu medycznego jak każde inne roszczenia cywilne ulegają przedawnieniu. Przedawnione roszczenie o błąd medyczny nie wygasa, lecz staje się roszczeniem niezupełnym, co oznacza, że dłużnik nie może zostać zmuszony do jego spełnienia, co w praktyce oznaczać będzie, że złożony pozew o przedawnione odszkodowanie ulegnie oddaleniu.

Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej błędem medycznym ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo mógł dowiedzieć się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W przypadku szkód doznanych przez dzieci, okres przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nie pełnoletności.

W wypadku odpowiedzialności za błąd medyczny o dowiedzeniu się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia można mówić dopiero, w sytuacji gdy poszkodowany o nieprawidłowości leczenia dowiaduje się z miarodajnego źródła, np. z wypowiedzi innego lekarza. Zgodnie z orzecznictwem ocena ta mogłaby być odmienna, gdyby nieprawidłowość leczenia była całkowicie oczywista i zauważalna dla niespecjalisty.

Błąd medyczny przedawnienie a wyrok karny

Niejednokrotnie zdarza się, że skutki błędu medycznego rozciągnięte są w czasie. W tej sytuacji, należy ustalić czy mają one samodzielny byt i stanowią odrębne szkody czy też stanowią powiększenie tej samej szkody.

Jeżeli natomiast doznana szkoda wynikła ze zbrodni albo występku, termin przedawnienia wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Co istotne, nie jest koniecznym uprzednie prawomocne skazanie sprawcy, ponieważ sąd cywilny może sam ustalić, biorąc pod uwagę kryteria przewidziane w prawie karnym, czy dane zdarzenie można uznać za zbrodnię lub występek.

O odszkodowaniu za błąd medyczny przeczytasz w tym wpisie.

jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu

Write A Comment

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dominika Miśkiewicz

adwokat adres

ul. Piotrkowska 116 lok. 53
90-006 Łódź

NIP. 771 277 0146
REGON: 380621621

adwokat konto

86 1870 1045 2078 1066 1910 0001

rachunek bankowy Nest Bank