Prawo Karne

Kancelaria specjalizuje się również w sprawach karnych i wykroczeniowych.

Zapewniamy obronę na wszystkich etapach postępowania – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed prokuraturą czy policją, jak również przed sądem.

W sprawach pilnych, wymagających niezwłocznego dostępu do adwokata, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką celem ustanowienia obrońcy przy czynnościach procesowych takich jak przedstawienie zarzutów, przeszukanie, zatrzymanie czy tymczasowe aresztowanie.

Udzielona pomoc dotyczy także reprezentacji w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo ograniczenia wolności, udzielenie przerwy w odbywaniu kary, czy też o warunkowe przedterminowe zwolnienie jak i zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności.

Prawo karne Adwokat Łódź

Kancelaria Adwokacka w Łodzi

Kancelaria sporządza także wnioski o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, tzw. „obrączka”.

Wiodącym zakresem prowadzonych postępowań są sprawy o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu obejmujące sprawy o udział w bójce lub pobiciu, czy spowodowanie uszkodzenia ciała, jak i sprawy należące do tzw. „przestępstw medycznych”.

Kancelaria zapewnia obronę w sprawach odpowiedzialności karnej lekarza za:

 • nieumyślne spowodowanie śmierci – art. 155 KK
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu pacjenta (średni i lekki uszczerbek na zdrowiu – art. 157 KK ciężki uszczerbek na zdrowiu – art. 156 KK)
 • narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – 160 KK
 • nieudzielenie pomocy – 162 KK

Pozostałe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria to sprawy o:

 • spowodowanie wypadku komunikacyjnego
 • prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • niealimentację
 • zniesławienie
 • kradzież, kradzież z włamaniem
 • oszustwo
 • posiadanie narkotyków
Zapraszamy do naszego biura

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dominika Miśkiewicz

adwokat adres

ul. Piotrkowska 116 lok. 53
90-006 Łódź

NIP. 771 277 0146
REGON: 380621621

adwokat konto

86 1870 1045 2078 1066 1910 0001

rachunek bankowy Nest Bank