Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa medycznego oraz farmaceutycznego.

Interdyscyplinarny charakter prawa w sektorze ochrony zdrowia sprawia, że zakres udzielanej pomocy świadczonej lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom czy właścicielom podmiotów leczniczych obejmuje również takie dziedziny prawa jak prawo pracy, prawo cywilne, prawo administracyjne czy też prawo karne.

Klientami Kancelarii oprócz podmiotów leczniczych i lekarzy prowadzących gabinety lekarskie są także najważniejsi w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych - pacjenci.

Dbając o właściwą ochronę ich praw – prowadzimy sprawy w przedmiocie dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, jak również sprawy o błąd medyczny, w tym błąd okołoporodowy.

Ponadto, reprezentujemy pacjentów przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i pomagamy w dochodzeniu odszkodowań w przypadku zakażenia szpitalnego.

Świadcząc usługi dla branży farmaceutycznej – oferujemy stałą obsługę prawną aptek, hurtowni oraz placówek obrotu pozaaptecznego. Zapewniamy merytoryczne wsparcie z zakresu reklamy produktów leczniczych, funkcjonowania aptek internetowych i sprzedaży wysyłkowej leków oraz zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi.

Prawo Medyczne i Farmaceutyczne Adwokat Łódź

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego dla podmiotów ochrony zdrowia Kancelaria oferuje:

1) wsparcie prawne dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie:

 • bieżącego doradztwa prawnego związanego z prowadzoną praktyką zawodową
 • tworzenia, weryfikacji i analizy prowadzonej dokumentacji
 • przygotowywania opinii prawnych
 • obrony w sprawach karnych
 • obrony w postępowaniu dyscyplinarnym przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej
 • zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, w tym także w zakresie spraw o naruszenie dóbr osobistych lekarza

2) kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych w zakresie:

 • bieżącej obsługi prawnej podmiotów leczniczych
 • pomocy przy tworzeniu, przekształceniu oraz likwidacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • tworzenia regulaminów organizacyjnych, statutów oraz dokumentów na potrzeby funkcjonowania podmiotu leczniczego, w tym umów i kontraktów zawieranych z lekarzami i pozostałym personelem podmiotu
 • związanym z tworzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej
 • obsługi kontraktów z NFZ
 • reprezentacji w sporach sądowych

3) pomoc z zakresu prawa farmaceutycznego obejmującą:

 • sprawy związane z dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych
 • doradztwo w zakresie zasad reklamy i promocji produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • obsługę procesu uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie apteki oraz hurtowni farmaceutycznej
 • sporządzanie skarg na decyzje organów zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak i do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentację przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, NFZ, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną
Zapraszamy do naszego biura

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dominika Miśkiewicz

adwokat adres

ul. Piotrkowska 116 lok. 53
90-006 Łódź

NIP. 771 277 0146
REGON: 380621621

adwokat konto

86 1870 1045 2078 1066 1910 0001

rachunek bankowy Nest Bank