Odszkodowania

Szczególną kategorią spraw, których się podejmujemy są sprawy odszkodowawcze. Wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu obu stron procesu gwarantuje dbałość o interesy Klienta na najwyższym poziomie.

Odszkodowania Adwokat Łódź

Kancelaria Adwokacka zapewnia reprezentację w sprawach związanych z:

  • wypadkami komunikacyjnymi (odszkodowanie z OC sprawcy, AC, NNW),
  • dochodzeniem odszkodowań za szkody na mieniu (kradzież, włamanie, zalanie),
  • wypadkami przy pracy,
  • wypadkami w gospodarstwach rolnych,
  • błędami medycznymi.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z OC sprawcy, obejmujące w zależności od konkretnej sprawy, koszty naprawy uszkodzonego pojazdu mechanicznego i pozostałego mienia zniszczonego w wypadku.

W związku z udziałem w kolizji drogowej, poszkodowany może żądać także zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, czy dochodzić odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu mechanicznego.

Jeśli na skutek wypadku poszkodowany doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może żądać od sprawcy wypadku zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, w tym przykładowo wydatków na leki, sprzęt do rehabilitacji, czy też pokrycia kosztów dojazdu do lekarza. Ponadto, jeśli doznał krzywd fizycznych i psychicznych – uprawniony jest do dochodzenia zadośćuczynienia.

Kancelaria Adwokacka zapewnia także pomoc prawną, jeśli na skutek zdarzenia nastąpił częściowy lub całkowity brak zdolności do pracy zarobkowej poszkodowanego, a także zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły możliwości finansowe. Wówczas poszkodowany uprawiony jest do dochodzenia renty od sprawcy zdarzenia.

Prowadzimy także sprawy dotyczące wypadków przy pracy, w ramach których przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego obejmujące prawo do zasiłku chorobowego, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy czy jednorazowe odszkodowanie.

Należy pamiętać, iż po uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS, pracownik ma prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających od pracodawcy.

Zapraszamy do naszego biura

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dominika Miśkiewicz

adwokat adres

ul. Piotrkowska 116 lok. 53
90-006 Łódź

NIP. 771 277 0146
REGON: 380621621

adwokat konto

86 1870 1045 2078 1066 1910 0001

rachunek bankowy Nest Bank