Adwokat lekarzy i pacjentów

Interdyscyplinarny charakter prawa medycznego sprawia, że zakres udzielanej pomocy prawnej świadczonej lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom czy właścicielom podmiotów leczniczych wymaga znajomości nie tylko branżowych aktów prawnych, ale i znajomości prawa pracy, prawa cywilnego, czy też prawa karnego.

Prawo kosmetyczne adwokat Łódź

Wsparcie prawne w sprawach medycznych

Jako adwokat z Łodzi specjalizujący się w prawie medycznym reprezentuję zwłaszcza Klientów pochodzących ze środowiska medycznego.

Pomoc prawna dla lekarzy obejmuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie związanym z wykonywanym zawodem, poprzez pomoc prawną przy zakładaniu i prowadzeniu praktyki lekarskiej, analizy prawnej dokumentacji medycznej, czy też analizy zawieranych umów przez lekarza prowadzącego własną praktykę lekarską, jak przykładowo analizę umowy najmu gabinetu lekarskiego.

Oferowane doradztwo prawne, oprócz udzielania pomocy prawnej medykom prowadzącym praktykę zawodową, to także bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych, w tym obsługa szpitali, przychodni, klinik.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego związane jest ze spełnieniem rygorystycznych wymagań prawnych i ciągłym dostosowywaniem się do zmieniających się przepisów, tym samym też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów chcących zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie prawne dla podmiotu leczniczego – oferujemy stałą obsługę prawną związana z funkcjonowaniem podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Adwokat lekarzy z kancelarią w Łodzi

Wykonywanie zawodu lekarza niewątpliwie obarczone jest ryzykiem zawodowym związanym z popełnieniem błędu. Oferowana pomoc dla lekarza dotyczy także reprezentacji w sprawach cywilnych o odszkodowanie, którego może domagać się pacjent w związku z błędem w sztuce lekarskiej czy zaniedbaniem lekarza.

Błędna diagnoza medyczna, niewykonanie zalecanego badania medycznego, operacja, która zakończyła się pozostawieniem w ciele pacjenta ciała obcego – to przykłady, które mogą prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lekarza, wymagające fachowej pomocy przed sądem.

Działając jako adwokat dla lekarza, podejmuję się także obrony w sprawach karnych czy obrony w postępowaniu dyscyplinarnym przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej.

Błędy medyczne – pomoc prawna dla pacjenta

W przypadku popełnienia błędu medycznego pomoc prawnika w zakresie uzyskania rekompensaty za błąd lekarski jest zazwyczaj niezbędna.

Pamiętaj, że roszczenie o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego możesz zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela podmiotu leczniczego, który to podmiot musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jeśli wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie jest za niskie, możesz dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Jeżeli zatem jesteś pacjentem, który ucierpiał w wyniku błędu lekarskiego i poszukujesz pomocy, napisz lub zadzwoń do mnie. Ustalimy dogodny termin konsultacji w zakresie prawa medycznego w Łodzi, podczas której wspólnie wyznaczymy plan działania.

Prawo kosmetyczne fotel
Zapraszamy do naszego biura

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dominika Miśkiewicz

adwokat adres

ul. Piotrkowska 116 lok. 53
90-006 Łódź

NIP. 771 277 0146
REGON: 380621621

adwokat konto

86 1870 1045 2078 1066 1910 0001

rachunek bankowy Nest Bank