Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe w domenie „adwokat-miskiewicz.pl” lub korzystających z usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Dominiki Miśkiewicz i stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Miśkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Miśkiewicz, ul. Piotrkowska 116 lok. 53, 90-006 Łódź, NIP 7712770146, REGON 380621621.

Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Kontakt z Administratorem nawiązać można:

III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności w tym w ramach zawieranych umów o współpracy.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

Podczas wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę, adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Więcej w dziale dotyczącym plików cookies.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

IV. ZAKRES, OKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W PRZYPADKU KORESPONDENCJI I KONTAKTU TELEFONICZNEGO


ZAKRES I ŹRÓDŁO DANYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu.

Dane pozyskane będą bezpośrednio od Państwa, jak i od Państwa współpracowników oraz przełożonych.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres utrzymywania relacji gospodarczych oraz w okresie 1 roku po jej ustaniu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.


2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW, W TYM POTENCJALNYCH KLIENTÓW ORAZ KONTRAHENTÓW KANCELARII


ZAKRES I ŹRÓDŁO DANYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL.

Dane pozyskane będą bezpośrednio od Państwa, jak i od Państwa współpracowników oraz przełożonych.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy z niej wynikającej lub łączącej Państwa z administratorem.


3. KONTAKT ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA STRONIE WWW.ADWOKAT-MISKIEWICZ.PL


ZAKRES I ŹRÓDŁO DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, które uzyskał bezpośrednio od Państwa na skutek skorzystania z formularza kontaktowego.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres utrzymywania relacji gospodarczych oraz w okresie 1 roku po jej ustaniu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.


4. ZAPISANIE SIĘ NA NEWSLETTER ORAZ KORZYSTANIE Z BLOGA KANCELARII


ZAKRES I ŹRÓDŁO DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer IP które uzyskał bezpośrednio od Państwa na skutek zapisania się na newsletter Kancelarii oraz poprzez dokonanie wpisu na blogu Kancelarii bądź zapisanie się do jego subskrypcji.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu działań marketingowo -informacyjnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dostarczania Newslettera oraz subskrypcji bloga. W razie rezygnacji z subskrypcji Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach działalności Kancelarii.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym do współpracujących z Kancelarią partnerów i dostawców usług, takich jak podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty wykonujące działalność pocztową lub kurierską, podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych i sprzętu.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług prawnych uregulowane jest w przepisach prawa, umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych.

Osobom, których dane dotyczą przysługuje:

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres kancelaria@adwokat-miskiewicz.pl

VII. PLIKI COOKIES

Administrator stosuje pliki cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Tworzone są przez przeglądarkę internetową w momencie odwiedzenia danej strony. Mogą zostać wykorzystane przy ponownej wizycie na stronie.

Cookies zawierają w szczególności adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.Są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VIII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji.

Zapraszamy do naszego biura

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dominika Miśkiewicz

adwokat adres

ul. Piotrkowska 116 lok. 53
90-006 Łódź

NIP. 771 277 0146
REGON: 380621621

adwokat konto

86 1870 1045 2078 1066 1910 0001

rachunek bankowy Nest Bank